Lars Holleboom

Back button flow

Android devices hebben een terug-knop. Dit heeft het voordeel voor de gebruiker om gemakkelijk terug te kunnen waar je vandaan kwam. Voor Android apps is het aan de developer op de juiste manier met de back button om te gaan....

Part 4: How to build an app with Cordova

Complete Cordova App with Angular JS tutorial: In part 1 we setup Angular, build the views and route to navigate through pages with a menu. In part 2 we continue with controllers and services to show data from a backend. In part 3 we created the...

Part 3: How to setup an environment for Cordova

In part 1 we setup Angular, build the views and route to navigate through pages with a menu. In part 2 we continue with controllers and services to show data from a backend. This part covers set up an environment to build the app....

Part 2: How to use Angular controllers and services

In part 1 we set up Angular JS, build the views and route to navigate through pages with a menu. This part covers controllers and services to get data from a backend and show it on a page. Angular Controllers To show data...

More articles:

I haven't written any whitepapers yet. Come back soon!

Courses by Luminis will be available soon, stay tuned!

Webinars by Luminis will be available soon, stay tuned!