News

Brain Upgrade over Quantum Computing

Op 2 mei organiseren wij een Brain Upgrade bij onze vestiging in Eindhoven. we are hosting a Brain Upgrade session in Eindhoven. Angelo van der Sijpt, fellow of Luminis in Eindhoven, will give you all the ins and outs about Quantum Computing.

Knalrode sportauto’s vliegen door de ruimte, de meest verhandelde valuta heeft geen fysiek equivalent, en ‘quantum computing’ ligt om de hoek: de toekomst is nu! Wij kunnen je niet helpen om je auto naar Mars te sturen, maar we kunnen je wel helpen om te begrijpen wat je moet weten over quantum computing.

Bedrijven zoals JP Morgan en Daimler investeren al in quantum computing, Microsoft heeft Q# uitgegeven als experimentele taal voor het programmeren van quantum computing, en IBM geeft de kans aan developers om te “spelen” met echte quantum computers.

Dit is jouw kans om op anderen vooruit te lopen en een mentale survival gids te krijgen voor de opkomende quantum hype!

In deze sessie besteden we korte tijd aan de theorie en veel tijd aan het daadwerkelijk werken aan code dat laat zien waar QC goed in is, en hoe het verschilt van zogeheten “classical computing”. Wij willen Microsoft’s Q# gebruiken, waarbij we een krachtige simulator kunnen gebruiken zodat je alle voorbeelden op je eigen computer kunt uitvoeren en deze nieuwe omgeving kunt ontdekken.

We kunnen niet beloven dat we jou in een volleerd quantum programmeerder veranderen, maar je zult een beter idee krijgen over wat het inhoudt en ook over wat het niet inhoudt. Op zijn minst kun je opscheppen over dat je vooraan de quantum-hype stond!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Brain Upgrade about Quantum Computing!

On May 2nd we are hosting a Brain Upgrade session in Eindhoven. Angelo van der Sijpt, fellow of Luminis in Eindhoven, will give you all the ins and outs about Quantum Computing.

Cherry-red sports cars go up into space, the most traded currency has no physical equivalent, and quantum computing is just around the corner: the future is now. While we can’t help you launch your vehicle into a trans-Mars injection orbit, we can help you understand what you need to know about quantum computing.

Companies like JP Morgan and Daimler are already investing in quantum computing, Microsoft has released Q# as an experimental language for programming quantum computers, and IBM is actually allowing us developers to play around with real quantum computers.

This is your chance to be ahead of the curve, and have a mental survival guide for the upcoming quantum nonsense storm!

In this session, we will spend only a little time on the theory, and spend most of it on actual working code that shows you what things QC is good at, and how it is different from so-called “classical” computing. We will use Microsoft’s Q#, which comes with a powerful simulator, so you can run all examples on your own computer, and explore this new space.

While we can’t promise to make you into a full-fledged quantum programmer, you will end up with a better grasp of what is, and what isn’t actually quantum. At the very least, you’ll get to brag that you were at the head of the quantum wave (!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *