Product thinking: Je kan niet de beste zijn in wat je doet als je alleen doet waar je het beste in bent.

-

Software engineers en architecten, project managers en designers; iedereen die werkt aan digitale producten zou in zijn werk moeten focussen op het beste resultaat voor de klant. Dat lijkt voor de hand te liggen, maar de praktijk is vaak anders. Engineers en architecten zoeken ‘resultaat’ in de techniek, project managers in het proces, designers in de vorm. Logisch, gezien de expertises en verantwoordelijkheden binnen het team. Maar al deze specifieke expertise staat uiteindelijk in dienst van het eindresultaat, het product en haar succes. Als die focus op het product niet gedeeld en gedragen wordt binnen een team vaart iedereen een eigen koers, bekijkt iedereen zijn werkzaamheden vanuit zijn eigen professionele hokje en is het eindresultaat slechts een optelsom der delen.

Ik heb het geluk te mogen werken met collega’s met uiteenlopende expertises en een gedeelde passie voor kwaliteit en vakmanschap. We zetten onze expertise in voor het belang van de klant en zijn product, in plaats van de klant en zijn product te zien als een object om onze expertise op te botvieren. Wij zijn niet van ‘U vraagt, wij draaien’. Wij draaien het om en willen weten waar de vraag vandaan komt. Zo weten we de vraag scherper te krijgen en kunnen we écht iets toevoegen. Dat vergt een blik breder dan de eigen expertise, een gemeende interesse in je klant en durf om je buiten gebaande paden te begeven. We respecteren elkaars vakmanschap, proberen elkaar te begrijpen in plaats van te bestrijden. Ik vind inspiratie in deze diversiteit en merk dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen: het beste resultaat voor onze klant. Bij Luminis noemen we dat Product Thinking.

Bijvoorbeeld: Als een klant vraagt om iets te doen aan de performance problemen van zijn app, is de natuurlijke reactie van veel ontwikkelaars om op zoek te gaan naar technische mogelijkheden om milliseconden af te kunnen schrapen van de wachttijden. Een logische reactie voor technisch experts en vaak is het ook wat de klant verwacht. Het is echter jammer dat vaak niet verder wordt gekeken dan de techniek. Als je verder kijkt en doorvraagt is performance niet alleen een puur technische kwestie. De techniek heeft hier eigenlijk helemaal geen probleem, het is immers de menselijke gebruiker die de techniek als traag ervaart. Je zou kunnen zeggen dat de klant te ongeduldige gebruikers heeft en op zoek moet naar gebruikers met meer geduld, maar daar kom je waarschijnlijk niet mee weg. Wel zijn er naast technische optimalisatie ook andere oplossingen voor dit probleem die het overwegen waard zijn: het tonen van betekenisvolle informatie aan de gebruiker tijdens het wachten, het ophalen van de meest gebruikte informatie voordat deze door de gebruiker opgevraagd wordt, het anders inrichten van van de informatiestructuur, het toepassen van subtiele transities tijdens het ophalen van nieuwe informatie waardoor het wachten niet als wachten wordt ervaren… noem maar op.

Die brede blik, dat verder kijken dan de vraag blijkt lang niet altijd voor de hand liggend. Het is ook lastig als de druk hoog is. De markt dwingt ons met scherpe aanbiedingen te komen, de concurrentie is groot. Design is zo’n post waar relatief gemakkelijk op te bezuinigen valt, omdat het in eerste instantie minder opvalt als er weinig aandacht aan wordt besteed. We kunnen in de helft van de tijd ook best een ontwerp maken, het is alleen minder goed. En ook daar zit een denkfout. Want juist als je investeert in het nog eens goed nadenken over de vraag, het probleem en de beoogde oplossing kan een product ontworpen worden dat scherper is, eenvoudiger en wellicht wel veel goedkoper te realiseren. Hoe dan ook betaalt een goed ontwerp op lange termijn de investering terug. Daar moet je niet op willen bezuinigen, want dat kost de klant op lange termijn meer geld.

Projecten moeten niet alleen op prijs, risico of planning worden gestuurd. Ook voor sales en project managers geldt dat ze op de expertise van collega’s leunen. Bijvoorbeeld door het team te laten meedenken hoe het goedkoper, slimmer of sneller kan als het moet. Of hen de klant te laten overtuigen dat het echt beter is voor hem en zijn product om meer tijd of geld te investeren, of voor een andere richting te kiezen. We helpen elkaar om uiteindelijk de klant het beste te kunnen helpen. Dat is niet de gemakkelijkste weg, maar we zijn het aan ons gedeelde ideaal verplicht; het beste resultaat voor onze klant.