De duurzame Cloud: interview met Software Architect Steef

-

Luminis helpt organisaties succesvol innoveren door ze gebruik te laten maken van moderne softwaretechnologieën. We kunnen het werk dat we doen echter niet los zien van de invloed die we hebben op de wereld. Daar zijn we als collectief op diverse manieren mee bezig, zowel op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid als diversiteit & inclusie. In dit artikel duiken we in de verduurzaming van IT.

Met de expertise die we in huis hebben, kunnen en moeten we ons inzetten voor een betere wereld. We geven onze collega’s graag de vrijheid om zelf ideeën en projecten aan te dragen. In dit interview spreken we met Steef Burghouts over zijn ervaringen en ambities op gebied van software development & duurzaamheid.

Steef werkt als Software Architect bij Luminis. Twee jaar geleden begon hij aan Accelerate, een opleidingsprogramma om de tech-leiders van de toekomst versneld klaar te stomen. Tijdens dit traject werd zijn ambitie aangewakkerd om maatschappelijk impact te maken. Inmiddels heeft Steef een aantal interessante projecten op zijn naam staan. Zijn interesse ligt bij duurzaamheid en klimaat in combinatie met technologie.

Klimaatproblematiek in de IT

Steef zijn interesse in projecten met maatschappelijke impact is de afgelopen twee jaar gegroeid. Waarom hij hier meer focus op heeft vertelt hij zelf:

“Aan het begin van mijn carrière ging ik veelal van project naar project zonder echt na te denken over de verdere impact van waar ik mee bezig was. In het Accelerate-programma werk je aan je persoonlijke groei. Onderdeel hiervan zijn gesprekken met coaches die vragen stellen over je ambities en dromen. Ik realiseerde me dat ik mijzelf ook wil inzetten voor maatschappelijke projecten, zoals rondom de klimaatproblematiek. Klimaat is een van de grootste uitdagingen van onze generatie. Ik ben graag onderdeel van de oplossing.”

Steef zijn missie? Bewustwording creëren over de CO2-uitstoot van IT en het effect dat deze sector op het klimaat heeft. De CO2-uitstoot van de IT-industrie is minder zichtbaar en minder meetbaar dan van bijvoorbeeld de luchtvaart. Hierdoor is de impact van IT op het klimaat soms een te bescheiden onderwerp tijdens klimaatdiscussies. Onderzoek wijst echter uit dat de wereldwijde IT-industrie verantwoordelijk is voor twee tot vier procent van de mondiale CO2-emissie. De schatting is dat dit in 2040 tussen de zes en veertien procent ligt.[1] Deze hoeveelheid is vergelijkbaar met de totale uitstoot van de luchtvaart, hoog tijd dus om hier iets aan te doen.

De meeste CO2-uitstoot vanuit de IT-industrie komt vrij bij het continu laten draaien van volledige IT-landschappen. Daar valt veel winst te behalen, zowel op gebied van CO2-uitstoot als op financieel vlak. Hiervoor werkt Steef aan een tool voor het in kaart brengen van de klimaatimpact van IT-architecturen. Binnen de IT krijgt bijvoorbeeld security aandacht in elk project en gesprek, dus waarom hebben we het niet ook vaker over sustainability?

Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan: met elke klant het gesprek aangaan over duurzaamheid en de impact van hun IT-landschap. Hier gaat tijd en geld in zitten. Gelukkig hebben we een aantal collega’s zoals Steef die het belang van deze ontwikkeling zien en tijdens hun werk bij de klant verschillende methoden toetsen om zo op een pragmatische manier tot een nieuwe aanpak te komen.

Meer impact met slimme systemen bij Milieudefensie

In 2022 heeft Steef Milieudefensie geïntroduceerd als klant bij Luminis. Milieudefensie heeft grote impact op het klimaatbeleid van Nederland, bijvoorbeeld door rechtszaken aan te spannen tegen grote spelers als Shell. Voor deze rechtszaken doet Milieudefensie veel WOO-verzoeken bij de Rijksoverheid. Deze verzoeken ontvangen zij als afbeeldingen, waarvan bepaalde delen niet openbaar gedeeld mogen worden en afgeplakt zijn. De verzoeken bestaan soms uit duizenden pagina’s afbeeldingen, die niet makkelijk doorzoekbaar zijn. Milieudefensie moest deze verzoeken pagina-voor-pagina doorzoeken en daar ging ontzettend veel tijd in zitten.

Wat onze collega’s voor Milieudefensie hebben betekend? Luminis heeft een documentsysteem ontwikkeld dat de afbeeldingen van de WOO-verzoeken omzet in tekst en doorzoekbaar maakt. Hierdoor kan er gericht gezocht worden in de duizenden pagina’s afbeeldingen en wordt nuttige informatie eerder gevonden. Milieudefensie bespaart hiermee ruim 1 FTE per maand. Deze tijd kunnen ze nu gebruiken om nog meer impact te maken.

Wat Luminis voor Milieudefensie heeft betekend ligt in lijn met de rol die we vaker willen spelen. Milieudefensie liet ons de waarde van impact maken inzien. Steef legt waarom hij deze klant zo belangrijk vindt:

“Ik vind Milieudefensie een goede organisatie, doordat ze continu heel pragmatisch kijken hoe ze impact kunnen maken. Bovendien is het erg knap hoe ze diverse zaken tegen bijvoorbeeld de Rijksoverheid en machtige bedrijven hebben aangespannen én gewonnen. Ik heb Milieudefensie een mail gestuurd en gevraagd wat hun uitdagingen zijn en hoe we ze kunnen helpen. Hun focus ligt niet op IT, maar goede IT-voorzieningen maken hun werk wel makkelijker. Het was dus een logische keuze om daar onze kennis en expertise in te zetten.”

Een tool voor elke klant: de Cloud Cleanup

Duurzaamheid en klimaat zijn dagelijks aanwezig in Steef zijn werk. Om beslagen ten ijs te gaan en het gesprek over duurzaamheid aan te gaan met al onze klanten ontwikkelt hij nu de Cloud Cleanup. Het doel hiervan is het in kaart brengen van de uitstoot van een IT-landschap en suggesties te bieden om deze te verlagen. Op dit moment wordt de IT-uitstoot niet meegenomen in het berekenen van de ecologische voetafdruk van een organisatie. Het meten en weten van de uitstoot is echter wel essentieel voor het creëren van awareness om stap-voor-stap de uitstoot te verminderen.

De vraag is waarom onze klanten dit moeten willen? Uit onderzoek blijkt dat het soms lastig is om duurzaamheid mee te wegen tijdens het maken van beslissingen over technologie.[1] Nog te vaak ligt er nadruk op snelheid of continuïteit. Omdat veiligheid en betrouwbaarheid voorop staan, wordt vaak overcapaciteit ingebouwd, bijvoorbeeld door extra servers te gebruiken. Dit kost niet alleen veel geld, maar zorgt ook voor extra CO2-uitstoot. De Nederlandse IT-sector heeft in het kader van het Klimaatakkoord de ambitie uitgesproken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Een ambitieus doel, waaraan iedereen zijn of haar steentje moet bijdragen: van organisaties en leveranciers tot ontwikkelaars.

Bij Luminis zijn we daarom druk bezig met het testen en doorontwikkelen van de Cloud Cleanup. In 2022 zijn we gestart met dit initiatief, waarmee we ook onze eigen uitstoot in kaart brachten. Iets wat we ook graag mogelijk maken voor onze klanten. Steef legt uit hoe de Cloud Cleanup werkt:

“De eerste stap is een gesprek met de klant om te kijken hoe hun IT er op dat moment uitziet. Als dat in kaart is gebracht, berekenen we hoe groot de CO2-uitstoot van desbetreffende IT-landschap is. De volgende stap is uitzoeken hoe dit verminderd kan worden met behulp van tools van cloudproviders als AWS en Azure.”

Een concreet voorbeeld van het toepassen van de Cloud Cleanup is het analyseren van de draaiende servers van een organisatie. Algemeen bekend is dat veel bedrijven, onder het mom van continuïteit en beschikbaarheid, regelmatig met te zware of te veel servers werken. Een minder zware server is een duurzamere oplossing wat betreft klimaat als financieel. Echter moet je de klant goed kennen om hierover te adviseren.

“Een bedrijf als Ticketmaster heeft op sommige momenten hele zware servers nodig, maar niet wanneer er geen tickets verkocht worden. Een oplossing is om op piekmomenten extra servers in te zetten en op rustige momenten terug te schakelen.”

Dit soort inzichten en wensen worden meegenomen in de Cloud Cleanup en zorgen uiteindelijk voor iedere klant voor een passend advies. Benieuwd naar de Cloud Cleanup? Neem contact op met Steef Burghouts via <steef.burghouts@luminis.eu>

[1] ABN-AMRO. 2021. Verduurzaming van IT.