Kotlin programmeren op een Chromebook

-

Met Crostini is het mogelijk om linux apps te installeren op je Chromebook. Via Crostini kan je een Chromebook omtoveren tot een ware development laptop.Mijn Chromebook ondersteunt momenteel nog geen Crostini. Tot de tijd dat Crostini nog niet tot de mogelijkheden behoort, ben ik opzoek gegaan naar een alternatief. Uiteindelijk ben ik terecht gekomen op Chromebrew waarmee het me gelukt is om Kotlin bestanden te bouwen en uit te voeren.

 

Wat is Chromebrew?

Chromebrew is een package manager voor Chrome OS. Het is vergelijkbaar met Homebrew voor MacOS. Hierdoor kan je packages installeren die standaard niet door Google geleverd worden.  

Voorwaarden

Je hebt een Chromebook nodig waar developer mode is geactiveerd. Hierdoor heb je toegang tot de shell van je Chromebook.  

Installatie van Chromebrew

Chromebrew gaan we installeren via de shell. Door de toetscombinatie CTRL + ALT + T (net als in Linux) kunnen we de Terminal openen. Type shell  om, jawel, de shell te openen. Krijg je een ERROR: unknown command: shell melding, dan is Developer Mode niet geactiveerd op je Chromebook. Nu we in de shell zitten kunnen we de installatie script downloaden en uitvoeren. Dit doen we met de volgende commando:  

$ wget -q -O - https://raw.github.com/skycocker/chromebrew/master/install.sh | bash

Na een paar minuten zal Chromebrew geïnstalleerd zijn en kan het gebruikt worden met de keyword crew.  

Kotlin installeren

Om te kijken of een package aanwezig is gebruik je crew search <package naam>. Voor kotlin geeft dit het volgende resultaat:

$ crew search kotlin
kotlin: Statically typed programming language for modern multiplatform applications

Nu we weten dat de Kotlin package aanwezig is, kunnen we het gaan installeren. Dit doen we met crew install kotlin.

$ crew install kotlin
kotlin: Statically typed programming language for modern multiplatform applications
https://kotlinlang.org/
version 1.2.21
The following packages also need to be installed: 
jdk8 
Do you agree? [Y/n]

Omdat Kotlin een afhankelijkheid heeft op java moet jdk8 ook geïnstalleerd worden.

Do you agree? [Y/n] y
Proceeding...
jdk8: The JDK is a development environment for building applications, applets, and components using the Java programming language.
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
version 8u181
Precompiled binary available, downloading...
Archive downloaded
Unpacking archive, this may take awhile...
Installing...
Performing post-install...
Precompiled binary available, downloading...
Archive downloaded
Unpacking archive, this may take awhile...
Installing...
Performing post-install...
Kotlin installed!

Kotlin is geïnstalleerd en de volgende commando’s zijn nu beschikbaar:

  • kotlin
  • kotlin-dce-js
  • kotlinc
  • kotlin-js
  • kotlinc-jvm 

Kotlin (script) runnen

Om het simpel te houden gaan we een Kotlin script runnen. Dit kan door bijvoorbeeld met de standaard text editor een bestand aanmaken en opslaan als test.kts. In het bestand zet je:

println("Hello Chromebook!")

Vervolgens ga we met de shell naar de directory. Nu gaan we het bestand compilen en runnen:

$ kotlinc -script test.kts
Hello Chromebook!