Innovatie in de uitvaartzorg showcase voor impact van technologie

-

Hans Gringhuis, fellow bij Luminis: “Wat het bijzonder maakt, is dat we met een internetoplossing een heel nieuw concept hebben neergezet in de uitvaartwereld”.
Monuta

Innovatie in de uitvaartzorg showcase voor impact van technologie

Na het overlijden van een dierbare ervaren de naasten behalve verdriet ook dat er meer bij een uitvaart komt kijken dan ze hadden verwacht. In een onderzoek van Monuta onder ruim 1000 Nederlanders geeft tweederde van de ondervraagden aan dat een draaiboek veel stress kan voorkomen en voor rust en houvast kan zorgen. Daarnaast ziet bijna 40% het als een logische stap om zaken als een begrafenis of crematie via internet te regelen. Twee gedachten, die sinds 18 april samenkomen in www.monuta.nl/draaiboek.

Bijna acht op de tien Nederlanders vindt het belangrijk dat de uitvaart aansluit op de persoonlijkheid van de overledene. De tekst voor een rouwadvertentie, afscheidstoespraken, bidprentjes, bloemen, de avondwake, locatie, muziek, dankbetuigingen, de laatste verzorging of de aangifte van overlijden. Het is maar een greep uit zaken die moeten worden geregeld als een naaste overlijdt. Op 18 april lanceerde Monuta het online draaiboek om mensen daarbij te helpen. De uitvaartverzorger en uitvaartverzekeraar heeft daarmee een primeur, die met technologie bedrijf Luminis gerealiseerd is. Samen bogen ze zich over de architectuur, waarna Luminis de applicatie heeft ontwikkeld die mensen aan de hand neemt en ze stapje voor stapje door het uitvaartproces leidt. Online is alles te regelen: alleen, samen met anderen of samen met een uitvaartverzorger.

Hans Gringhuis: “Het online draaiboek laat prachtig zien hoe je met internettechnologie het verschil kan maken in het zakendoen van een klant. Technologie is vaak randvoorwaardelijk voor innovatie. Monuta had het idee voor een business innovatie. Wij kennen de technologie. En als je begint, weet je nog niet hoe het resultaat eruit zal zien. De uitdaging is om je engineering zo in te richten dat je kan experimenteren. Interessant is ook de setting van het draaiboek, waarbij meerdere partijen zijn betrokken. PostNL voor de kaarten, de bloemist, ga zo maar door. Al deze partijen moeten in de oplossing worden geïntegreerd. En omdat het om online dienstverlening gaat, is het draaiboek 24/7 in de lucht. Dat geldt voor elke serieuze online propositie, maar in dit geval ligt het nog eens extra gevoelig. Mensen moeten – waar ter wereld ze zich ook bevinden – op elk moment samen aan de uitvaart kunnen werken.”

In het onderzoek van Monuta zegt verder meer dan de helft van de geïnterviewden enorm geholpen te zijn als de wensen van de overledene al zijn vastgelegd. 66% van de bevraagden heeft ook al een idee hoe de eigen uitvaart er uit zou moeten zien. Gevraagd naar het aandeel dat ‘ze zelf zouden willen regelen’, geven de respondenten aan meer dan een derde voor hun rekening te willen nemen.

“Als je dat koppelt aan de wens van mensen om meer online te kunnen regelen, dan heb je een business case. De digitale trein rijdt op volle snelheid en niemand weet precies waar het naartoe gaat. Wij wachten niet af waar het heen gaat, maar helpen partijen deze onbekende toekomst vorm te geven. Het draaiboek is daarvan een perfect voorbeeld”, aldus Hans Gringhuis.

Luminis

Als vooruitstrevend technologie bedrijf richt Luminis zich op het ontstaan of uitbouwen van nieuwe businessmodellen van en met haar klanten met behulp van Internet technologie. Luminis begeleidt ideeën van plan tot praktijk. Van idee tot innovatie. En van brainstorm tot implementatie.

Meer informatie over het draaiboek:
http://monuta.pressdoc.com/43636-nabestaanden-willen-houvast-bij-zelf-regelen-van-begrafenis