Albert Heijn (AH)

Albert Heijn is qua omzet verreweg de grootste online supermarkt. Via web, app, winkel en zelfs voice is het op eenvoudige wijze mogelijk om boodschappen te bestellen.

Op alle Albert Heijn-websites en in de app is de zoekfunctie prominent aanwezig. De zoekfunctie zorgt er door slimme algoritmen voor dat klanten zo snel en goed mogelijk het juiste product kunnen vinden. En daarnaast ook geïnspireerd worden met andere relevante producten of aanbiedingen, wat voor een hogere omzet zorgt.

De beste klantervaring

Luminis helpt Albert Heijn sinds 2018 op het gebied van search. Hierbij kijken we niet alleen naar de techniek, maar ook naar de organisatie, analytics, content en User Experience. Juist door deze combinatie te verbeteren ontstaat de beste online klantervaring.

Meer over geoptimaliseerde zoekmachines

Meer klantverhalen

Bol.com

Bol.com wint door een beter converterende zoekmachine en een schaalbaar partnerkanaal.

Bookspot

Luminis is verantwoordelijk geweest voor twee zoek machines. De eerste wordt gebruikt door de medewerkers van Bookspot tijdens het beheren van de product ...

Eijsink booq

"We werken we al een aantal jaren samen met onze kennispartner Luminis op het gebied van Software Architectuur en het optimaliseren van het Agile proces."