31485

Dat.mobility: cloud-native transformatie

De mobiliteitsmarkt verandert snel en software en data spelen daarin een steeds belangrijkere rol. Luminis helpt Dat.mobility bij het vormgeven van haar digitale transformatiestrategie en het continue verbeteren van haar softwarevoortbrengingsproces.

Dat.mobility — onderdeel van Goudappel — helpt haar opdrachtgevers trends, data en inzichten te vertalen naar beleid. Het bedrijf ontwikkelt modellen en maatwerkapplicaties die enorme hoeveelheden realtime en historische data vertalen verwerken tot concrete adviezen voor overheden en bedrijven.

“De resulterende businesscase was bijzonder bruikbaar in de besluitvorming over de te volgen ontwikkelrichting. In de bijdrage van de consultants van Luminis waren we met name heel tevreden over het abstractieniveau (het scheiden van hoofd- en bijzaken), het proactief meedenken in relevante aspecten, borgen van contact met stakeholders, de mate waarin zij zich de relevante aspecten van ons domein eigen maakten en hoe zij ervaringen vanuit andere klanten inbrachten.”

profile-image
Peter Kant
Strateeg en product owner bij Dat.mobility

Peter Kant, innovator, strateeg en product owner bij Dat.mobility:

“De digitale datatransformatie treedt ook op in het mobiliteitsdomein. Dat betekent dat er meer mogelijk is, maar ook dat beproefde technieken en implementaties niet altijd de meest optimale implementatie kennen. Luminis heeft ons ondersteund bij het verkennen van een transformatiestrategie richting de AWS-cloud en alles wat daarbij komt kijken: het borgen van de belangen van interne en externe stakeholders, het uitwerken van mogelijke transitiepaden, het opstellen van conceptuele (cloud)architecturen, uitvoeren van sizing en opstellen van business cases.”

Meer klantverhalen

Leaseauto.nl

Leaseauto.nl kan toekomstige innovaties efficiënt en snel doorvoeren op hun website. De architectuur is ontwikkeld op basis van AWS cloudtechnologie.

OHRA migratie naar AWS

Luminis migreerde voor OHRA al haar maatwerkapplicaties van een on-premises data center naar de Cloud

Onboard: the Internet of Ships

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scheepsbemanningen efficiënt werken? Hoe controleren we of ze geen brandstof verspillen, zich op de optimale locatie bevinden of goed geïnformeerd zijn?