Finext: Jeugdzorgmonitor voor gemeenten


Schulinck, onderdeel van Wolters Kluwer, JB Lorenz en Finext bundelen hun expertise om gemeenten verder te versterken in de sturing in het sociaal domein. Zij hebben een oplossing voor gemeenten om specifieke risicofactoren die samenhangen met de jeugdhulp in kaart te brengen.

Luminis heeft een monitor ontwikkeld die eenvoudig ondergebracht kan worden in de ‘Grip op… ‘ programmasoftware die door Schulinck in de gemeentemarkt wordt geleverd. Voor het jeugddomein bestaat deze uit twee modules: een Beleidsmonitor module voor benchmark doeleinden; een Inkoop module waarin op basis van historische gegevens jeugdzorg kan worden ingekocht. Met deze monitor kunnen er snel aanpassingen worden gedaan, en is de data eenvoudig te uploaden. De basis is herbruikbaar voor andere domeinen binnen de gemeentemarkt (WMO loket bijvoorbeeld).

In het ‘Grip op…’ programma van Schulinck is een prominente plaats voor de Jeugdzorgmonitor opgenomen. De beide modules die door Luminis zijn gerealiseerd, worden door gemeenten op abonnementsbasis afgenomen. In 2015 is de verwachting dat ca. 60 gemeenten in Nederland hiermee gaan werken. Luminis wordt in de samenwerking tussen de partijen gezien als de technologiepartner. Finext en Luminis zijn met de realisatie van deze monitor een langjarige samenwerking aangegaan: beide investeren in de realisatie van de monitor.

Teammembers

Marc Teutelink

Software architect
marc.teutelink@luminis.eu

Marc Teutelink

Software architect
marc.teutelink@luminis.eu

Hans GringhuisRelated cases