Silicon Coppélia: Caredroid Alice

Zorgrobot Alice is ontwikkeld door onderzoeksgroep SELEMCA van de VU Amsterdam en helpt patiënten met communicatie- en interactieproblemen. Een belangrijke doelgroep voor dit soort “Caredroids” wordt gevormd door dementerende ouderen.

Voor meer informatie over Alice, bekijk de documentaire Alice Cares van Sander Burger.

Emotionele intelligentie Caredroid

Voor het project Silicon Coppélia van onderzoekgroep SELEMCA heeft Luminis software ontwikkeld wat als doel heeft dat de emotionele intelligentie en moreel redeneren op elkaar aansluiten.

Dr. Dr. Johan F. Hoorn (D. Litt., D. Sc.) van Vrije Universiteit Amsterdam heeft een psychologisch model ontwikkeld dat de affectieve besluitvorming van sociale robots beschrijft. Dit model kan het zorgniveau van Caredroid Alice verhogen als het onderdeel zou zijn van haar ‘brein’.

Open innovaties

Luminis heeft het psychologische model geïmplementeerd, zodat Caredroids zoals Alice zich natuurlijker gaan gedragen. Er is een monitor ontwikkeld, zodat wetenschappers de output kunnen observeren. Daarbij zijn industriestandaarden gebruikt zodat de software en het model beschikbaar zijn voor toepassingen, verdere ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek. De source code is beschikbaar onder een open source licentie.

Photos: KeyDocs

Meer klantverhalen

Goudappel: cloud-native transformatie

Luminis helpt Goudappel bij het vormgeven van haar digitale transformatiestrategie en het continu verbeteren van haar software-voortbrengingsproces.

INAETICS: een architectuur voor resilient systemen

Resilience in kritische infrastructuren, zoals bijvoorbeeld energienetwerken, data-intensieve defensiesystemen en productiesystemen.

Studenten leren werken met medische 3D-modellen

Dave (pratende CT) levert een interactieve omgeving voor medische professionals om hun vaardigheden in het werken met 3D-modellen en -afbeeldingen te verfijnen.