Summar.io – De weg naar gepersonaliseerd leren

De onderwijstraditie is dat dezelfde lesstof in het hetzelfde tempo door iedereen in een klas wordt gevolgd. Iedere leerling moet het maximale uit zichzelf kunnen halen. Het onderwijs is gebaat bij een oplossing waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat. De weg naar gepersonaliseerd leren.

Summar.io is een persoonlijke digitale leeromgeving. Het houdt rekening met het niveau, de inzet, de ambitie en de unieke leerstijl van elke individu binnen het voorgezet onderwijs. Persoonlijke profielen van leerlingen en docenten worden hierbij als basis gebruikt voor de personalisatie van leerprocessen. Iedere leerling heeft hetzelfde startpunt, maar legt de route naar het einddoel op zijn of haar eigen manier af. Summar.io zorgt ervoor dat docenten hun leerlingen ook beter kunnen coachen. De docent heeft gedetailleerde en continu geüpdatete informatie van de voorgang en presentatie van iedere student. Er is een balans gezocht tussen en aansluiting op de huidige gang van zaken in de klas en het introduceren van nieuwe les-en leermethoden.

In 2014 won deze leeromgeving de Innovation of Learning Award van IPON (Innovatie Platform Onderwijs Nederland). Het platform is vooroplopend als het gaat om gepersonaliseerde leeroplossingen. Summar.io is in de praktijk getoetst gedurende een aantal kleinschalige pilots op verschillende scholen. Het product is nu op de markt en is er toenemende interesse van scholen en onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. Op basis van doorlopend onderzoek op scholen naar het lesgeven en leren in combinatie met Summar.io, wordt het product continu aangescherpt en uitgebreid.

Teammembers

Tim SchoutenTim SchoutenNiels BoogaardRelated cases