flag-

GenAI, het gebeurt nu

AI is overal om ons heen, en de opkomst van Generative AI ookwel GenAI wordt steeds vaker besproken. Er zijn talloze artikelen over geschreven, maar één prangende vraag blijft in de lucht hangen: Is GenAI nu al bruikbaar binnen mijn...