Louis Pouwels

Business Development Consultant

Fail Fast, Fail Often

Op 11 oktober jl. organiseerde Luminis de Fail Fast Innovation workshop. 25 relaties waren aanwezig bij deze exclusieve workshop die onder leiding stond van Johan Hoorn. Het was niet alleen maar luisteren maar vooral ook doen, niet voor niks een...

Van data naar intimiteit

In 1995 introduceerden Treacy en Wiersema in hun boek The Discipline of Market Leaders het begrip customer intimacy. Met de komst van Industrial Internet of Things (IIoT) neemt dit principe een enorme vlucht, met volop kansen voor een betere klantrelatie....

I haven't written any whitepapers yet. Come back soon!

I do not have any courses available yet. Come back soon!

I do not have any webinars available yet. Come back soon!