Michaël van Leeuwen

IT-architect

Michaël van Leeuwen vervult de laatste jaren regelmatig de rol als de ICT-architect die de technische implementatie coördineert en in overleg met de klant projecten (technisch) tot een goed einde weet te brengen. Hierbij wordt zowel het team als de opdrachtgever ondersteund, zodat een optimaal resultaat wordt bereikt bij de realisatie van de wensen en voorwaarden. Als architect levert hij tevens advies inzake de inpasbaarheid binnen de gebruikte processen, informatiemodellen en infrastructuur. Deze rol wordt met name vervuld onder het agile gedachtengoed. Bij de uitvoering is Michaël goed in de controle over de juiste implementatie op basis van standaarden en richtlijnen binnen de organisatie en doet dit met een pragmatische insteek en richtend op kwaliteit. Dit uit zich onder andere in het inrichten en verbeteren van ontwikkelstraten (‘continuous integration and deployment’).

Naast ICT-architect is Michaël ook actief als senior software engineer/lead developer omdat techniek een passie van hem is. Systemen moeten met de juiste kwaliteit gebouwd worden met de juiste componenten.

De mentaliteit van Michaël levert een goed teamspel, met een gedegen inzet en betrokkenheid; kritisch, pragmatisch en doelgericht. Op het vlak van communicatie is Michaël in staat snel te schakelen tussen het operationele, tactische en strategische niveau.

Michaël houdt zich in zijn vrije tijd onder andere bezig met de ontwikkeling van Android-applicaties om op die manier ook het mobile platform verder te ontdekken.

I haven't written any articles yet. Come back soon!

I haven't written any whitepapers yet. Come back soon!

Courses by Luminis will be available soon, stay tuned!

Webinars by Luminis will be available soon, stay tuned!