Design services

Design is van grote waarde in een visueel ingestelde wereld. Het juiste design spreekt aan en vereenvoudigt interactie met de gebruiker. Ook kan door het combineren van uw businessvisie met de juiste designmethode een bredere klantenbasis worden aangesproken. Luminis heeft experts in huis om u te helpen de volgende stap te zetten.  

Luminis biedt UX-design aan voor specifieke producten. Voor het ontwerpen van nieuwe diensten of inzicht krijgen met hoe gebruikers de verschillende diensten van een bedrijf navigeren, maakt Luminis gebruik van service design. 

Service design

Het is niet alleen mogelijk producten te ontwikkelen, maar ook diensten. Hiervoor is het wel nodig om die diensten snel te ontwikkelen en te kunnen anticiperen op verandering. Soms duurt deze ontwikkeling zo lang, dat de dienst al verouderd is op het moment dat het klaar is.

Daarom biedt Luminis service design als dienst aan. Dit is een manier om een oplossing voor een probleem te vinden door een snel proces van testen en ontwikkelen. Hierbij wordt alleen gekeken naar het probleem, zonder al een eindresultaat in gedachten te hebben. Het is een holistische aanpak, waarbij belanghebbenden uit alle afdelingen betrokken worden. Soms wordt daarbij een heel andere oplossing gevonden dan van tevoren was gedacht.

Een belangrijk voordeel van service design is dat het vrijwel uitgesloten is dat u als klant met een verouderd product komt te zitten doordat het proces evolueert en snel wordt opgezet. Interactie tussen uw bedrijf en uw eindklant staat centraal in dit proces. Ook biedt dit de mogelijkheid radicale veranderingen in kleine stapjes door te voeren. 

UX-design

UX-design richt zich op de gebruikerservaring. Hieronder vallen expertises zoals het ontwerpen van de grafische user interface (visueel- en interactie-ontwerp), conceptontwikkeling en gebruikersonderzoek.   

Voor conceptontwikkeling gebruikt Luminis de Intensive Designmethode. Deze methode dient ter inspiratie over wat de volgende stap in uw business kan zijn. Luminis pakt UX-design in twee stappen aan: de eerste stap duurt één dag, de tweede stap ongeveer 10 dagen. Stap 1 bestaat uit het in kaart brengen van het domein en het probleem van de klant. Er wordt een protoype gemaakt van een oplossing. Tijdens stap 2 wordt dit prototype getest, gebruikers worden geraadpleegd en het visuele ontwerp wordt opgezet, resulterend in een definitief prototype.

Deze snelle aanpak vereist flexibiliteit en het snel kunnen doorzien van complexe materie. Luminis kent een grote verscheidenheid aan klanten, hierdoor kunnen wij ons snel inleven in een nieuw domein.

De voordelen van onze aanpak zijn:

  • U heeft optimale controle over de richting en het eindresultaat van het ontwerpproces
  • Het resultaat is robuust en al getoetst bij de doelgroep  
  • Er is betere samenwerking en overdracht
  • Het bespaart kosten door een efficiënte aanpak met intensieve samenwerking.

Meer weten?

Bent u benieuwd welke meerwaarde onze ontwerpdiensten u kunnen bieden? Neem dan gerust contact met ons op.