Soundbyte 185: Oude Maasweg

-

Keek op de week

Het is lente, we hebben gekozen voor water, wat is de menselijke maat? de Zorgtotaalbeurs en de kracht van maatwerk.

Dokter, straks is het weer lente, als u begrijpt, wat dat ik bedoel, zong Huub van der Lubbe in: ‘Groot hart’. Welnu: het is weer zover. Het laatste beetje wintermoeheid schudden we van ons af, het is nog licht als we ‘s avonds naar buiten lopen en op weg naar huis maakt alleen de gedachte dat we eventueel op een terras zouden kunnen gaan eten, al vrolijk.

Stemmen of zwemmen

Zijn jullie ook zo blij dat we deze week een echte Waterschapsverkiezing hadden? Op het Keizer Karelplein in Nijmegen staat een groot bord: ‘Stemmen of zwemmen’. Wie had ooit gedacht dat we een keuze moesten maken tussen schoon drinkwater en droge voeten als het regent, lastig!
De vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van een waterschap is dus belangrijk genoeg om het hele land voor te laten stemmen. De Eerste Kamer is dat niet, dat regelt de Provinciale Staten voor ons. En dat terwijl de Eerste Kamer belangrijker wordt omdat die zich tegenwoordig steeds schuldig maakt aan partijpolitiek die in de Tweede kamer thuishoort. Ben benieuwd waar we over 4 jaar allemaal over kunnen stemmen.

De menselijke maat

Een veelgehoorde term bij Luminis is: ‘De menselijke maat’. Vaak gebruikt als het gaat over grote thema’s als duurzaamheid: het spaarzaam gebruik maken van wat de planeet ons biedt. Geen maximalisatie van overschot maar afstemming met waar de mensheid om vraagt. Wat mij betreft is dat precies waar het bij Luminis om draait, zij het op een wat kleinere schaal. In een technologiebedrijf waar dienstverlening een belangrijke rol speelt, begint het altijd met de vraag: Wat vergt deze situatie van mij?. Simpel? Ik krijg de indruk van niet.
Te vaak klampen we ons vast aan afgesproken processen, aan keuzen die in het verleden succesvol waren of aan gedrag dat bij een functie zou horen.
Natuurlijk begrijp ik dat er veel bedrijfstakken zijn waar processen cruciaal zijn voor de dienstverlening. Zes dagen per week post leveren, lukt alleen met strakke logistieke processen en medewerkers die vooraf precies weten wat ze moeten doen. Luminis werkt in kleinschalige teams aan trajecten die stuk voor stuk uniek zijn. Daarbij zijn we voortdurend op zoek naar die bezetting, aanpak en samenwerking die het best past bij de specifieke uitdaging die voor ons ligt. Je gaat op zoek naar datgene dat het team voor deze opdracht ontbeert en bekijkt wat je daarin kunt toevoegen. Vakmanschap betekent dus niet: doen wat in jouw opvatting bij je functie hoort, maar doen waar de situatie om vraagt. Dat lukt alleen als je de schijnzekerheden van aangeleerde procedures van je afwerpt, vertrouwt op je vaardigheden en ervaring en je je oprecht interesseert voor het unieke van de uitdaging die voor je ligt. Dat is voor mij de menselijke maat.

Daarbij hoort wat mij betreft ook dat je ergens niet goed in mag zijn. We zijn er niet de organisatie naar om ieder jaar het presteren van een collega naast een opgesteld functieprofiel te leggen om vervolgens op zoek te gaan naar de 10 verschillen. Andersom zelfs: als elke Luminis medewerker voor zijn of haar ontwikkeling bezig is met het voldoen aan een standaard functieprofiel, gaan we niet excelleren. In dat geval is het functieprofiel verworden tot een management tool om mensen te wijzen op tekortkomingen wat leidt tot de middelmaat. Ook hier geldt de menselijke maat: wat is jouw unieke bijdrage? Daarnaar op zoek gaan kost wat meer moeite, het vraagt om regelmatig met afstand te kijken naar datgene dat je bijdraagt. Tja, je moet er wat voor over hebben om je toegevoegde waarde te vergroten.

Zorgtotaal beurs

Deze week was de Zorgtotaal beurs die iedere twee jaar gehouden wordt in de Jaarbeurs in Utrecht. Ik ben geen frequente beursganger en was onder de indruk van de omvang. Honderden bedrijven die in soms gammele constructies hun waar aanprijzen. Zorgbehoevenden wonen steeds langer thuis en internet technologie kan helpen, daar waar zorg dichtbij de patiënt of oudere wegvalt. Luminis Arnhem is bij meerdere initiatieven betrokken waarbij gebruik van mobiele devices, sensoren en een centrale opslag van patiëntgegevens ondersteunen bij het naleven van een persoonlijk behandelplan. Op de beurs heb ik hier nog vrij weinig concreets van gezien. Veel oplossingen zullen dus nog in ontwikkeling zijn. Natuurlijk heb ik een bezoek gebracht aan de indrukwekkende stand van Huuskes. Mooi om te zien dat een bedrijf dat zestig jaar werkzaam is in de zorg zich presenteert aan de hand van de drie producten die Luminis de afgelopen 2.5 jaar samen met hen heeft ontwikkeld.

IMAG2403

De kracht van maatwerk

Komende week starten we een nieuwe samenwerking op met een klant die ons gevraagd heeft de complete backoffice te vernieuwen, inclusief portals voor hun klanten. Een project waar Luminis de verantwoordelijkheid krijgt voor zowel het definiëren van de oplossing, het ontwerp als de realisatie. In de besprekingen die we tot nu toe hebben gevoerd viel me op hoezeer zij de buik vol hadden van standaard software: jaarlijks betalen voor een product waar ze zeer beperkt invloed hebben op de doorontwikkeling. Anders gezegd: de eigen organisatie en de inrichting van het product steeds zodanig aanpassen dat het zo min mogelijk opvalt dat het product eigenlijk niet past bij datgene dat de klanten en de interne organisatie verlangen. Hoewel de definitieve technologiekeuzen nog gemaakt moeten worden, lijkt het een mooie case voor een groot Microsoft traject. Ik heb zin om daar m’n tanden in te zetten.

Oude Maasweg

Tot slot nog de ondankbare taak om één nummer te kiezen uit de vrijwel oneindige lijst met heerlijke muziek. Vanmiddag gingen m’n gedachten terug naar de tijd dat ik af en toe in Rotterdam verbleef. Oude Maasweg van The Amazing Stroopwafels leek me passend.

Maak er een mooie week van!