Soundbyte 344 – Sunny days

-

We zijn weer bevrijd!

Zaterdag, onder een strakblauwe hemel is op veel plaatsen gevierd wat er een mensenleven geleden op 5 mei is gebeurd. Hoewel ik het natuurlijk niet heb meegemaakt, voelt dat op een bepaalde manier kortgeleden. Waarschijnlijk omdat we grote gebeurtenissen direct vanuit een historisch perspectief bezien. Soms kijk ik van zo’n grote afstand ook naar ons IT-vak. Dat is ongeveer in dezelfde periode ontstaan: een mensenleven geleden. Ervan uitgaande dat IT, in welke vorm dan ook zal blijven zolang de wereld bestaat, zijn we dus een unieke generatie die het begin van ons vakgebied heeft meegemaakt.
Denk maar eens terug aan de veelal disconnected applicaties van de laatste decennia van de vorige eeuw, de eerste internet toepassingen daarna en de laatste jaren waarin steeds meer devices connected worden.

Hoe zouden we over een mensenleven vanaf nu terugkijken op IT?

Kijkend naar snelheid van ontwikkelingen zie ik de meewarige blikken van m’n kleinkinderen al voor me als ik vertel over 2018. ‘Nou jongen’, steek ik van wal, ‘er was wel iets dat we toen internet noemden maar we wisten nog niet zo goed wat we ermee aan moesten en iedereen deed ’t op z’n eigen manier’. We konden ook apparaten aan het internet koppelen maar wisten nog niet hoe we dat veilig konden doen waardoor het maar weinig gebeurde. Als het al gedaan werd dan stonden we met open mond te kijken hoeveel data dat opleverde en we hadden geen idee wat we daarmee konden doen. Mensen waren natuurlijk ook digitaal verbonden maar die informatie was niet van henzelf maar van een groot bedrijf: Facebook. Dat bedrijf bestaat allang niet meer want sinds de jaren 20 wilde natuurlijk iedereen baas zijn over z’n eigen gegevens.

Op congressen deelden techneuten wat ze hadden geleerd want iedereen liep tegen dezelfde problemen aan bij het ontwikkelen van hun eigen software. We gebruikten toen namelijk nog weinig publieke services. Ieder bedrijf ontwikkelde eigenlijk z’n eigen cloud technologie en daar kon je goed druk mee zijn.
Geld verdienen op het internet gebeurde vooral door advertenties en iets dat we toen e-commerce noemden. Bedrijven bedachten eerst hun business model en gingen daarna bekijken hoe IT dat in kon vullen. We begrepen toen nog niet dat business modellen juist ontstaan door mogelijkheden die technologie biedt.

Grote bedrijven hadden een budget gereserveerd voor wat we innovatie noemden. Als je in zo’n bedrijfsonderdeel werkte mocht je nieuwe dingen bedenken. Andere afdelingen waren bezig met de producten en diensten waar het bedrijf groot mee was geworden. Innovatie was nog veelal een speeltuin waarmee bedrijven konden laten zien hoe vooruitstrevend ze konden denken. Pas later snapten we dat innovatie onderdeel moet zijn van de normale bedrijfsvoering en dat bedrijven groeien door innovatie aan te laten sluiten bij het waarom waar een organisatie voor staat.

Terug naar de huidige tijd. Ik vind het een voorrecht om te werken in een tijd waarin de bewustwording bij ons allemaal toeneemt over mogelijkheden van technologie. Innovatie is geen luchtfietserij meer. We begrijpen steeds beter hoe nieuwe producten bedacht worden. Het is hard werken, het gaat om samenbrengen van mensen met verschillende achtergronden en het overleven van veel product-iteraties waarbij een open mind en een kritische houding elkaar afwisselen.

Sunny days

Met het mooie weer van de afgelopen dagen lijkt me dit een mooi nummer om het weekend mee af te sluiten. Have fun deze week !