News

Soundbyte 384: Cantaloupe Island

24 februari 2019

Lente 
 
Op het moment van schrijven is het 13 graden buiten. Uit alle ophef van de afgelopen week over fouten in de rekenmodellen van het planbureau voor de leefomgeving en verkeerde meetwaarden van het KNMI, zal het volgens hen dan wel circa 12 graden zijn. Mijn gevoelstemperatuur ligt er een flink stuk boven. Maar tsjonge jonge, wie heeft een temperatuur nodig, kijk naar buiten, wat een lekker weer! 
 
Zo vroeg in het jaar al genieten van lekker buiten, zonnetje op de bol. Da’s heel wat anders dan de kwakkelende winter die we de afgelopen maanden hebben gehad. Dat was eigenlijk niks, zo’n winter. Ik vind sneeuw en helder winterweer heerlijk maar als de lente weer begint dan lijkt het leven lichter, wordt er meer gelachen, komen mensen weer tevoorschijn uit hun huizen, stroomt de energie weer vrijelijk. De lente kondigt ook altijd de leuke dingen van het jaar weer aan. Events, festivals, BBQ’s, tot diep in de avond wijntjes drinken bij de warmte van de buitenhaard en natuurlijk de opmaat naar de zomer. 
 
De lente kent echter ook gevaren: vermijd de bossen

WIIFM?
What’s in it for me? 
Wat moet ik hier dan mee?
 
Stel je moet een beslissing nemen, bijvoorbeeld de aanschaf van een nieuwe bank of in plaats van een avondje op die nieuwe bank word je uitgenodigd voor een etentje bij een vage kennis. Een van de vragen die je jezelf stelt is wat het je oplevert. Kan ik dan lekkerder TV kijken of stoor ik me minder aan die kapotte bank. Kan die vage kennis eigenlijk wel lekker koken, moet ik daar helemaal naartoe, wat heb ik eraan? Soms onderbewust maar zeker ook bewust ligt deze vraag onder elke beslissing die we nemen. Jij bent tenslotte degene die beslist of je iets koopt of ergens naartoe gaat. 
 
We zijn niet allemaal zo veranderingsgezind eerder blijven we liever bij zoals het is. En als je denkt dat je zo veranderingsgezind bent, stap dan vanavond eens aan de andere kant in bed. Zul je je vrouw horen, haha! Dus geconfronteerd met te nemen beslissingen of verandering stem je eerst af op jouw persoonlijke context en overtuigingen, da’s het eerste filter dat je gebruikt. En dan, wat is de verandering? Wat gaat die voor me inhouden en hoe ziet dat er dan uiteindelijk uit? Ofwel, je probeert de toekomst te vergelijken met wat je nu hebt, wat levert het je op? Daarvoor is het van belang om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie na de verandering. Als dat beeld aantrekkelijk genoeg voor je is dan omarm je de verandering.
 
Niet elk bedrijf is in gesprek met Luminis om de huidige situatie bij hen te veranderen. Gelukkig zijn er nog vele potentiële klanten die nog niet met ons in gesprek zijn. En ook al zijn we in gesprek dan wil het niet zeggen dat een bedrijf direct een behoefte heeft of deze laat zien als we met hen in gesprek gaan. Door te vragen en goed te luisteren komen we te weten waarom iemand zou willen veranderen of eigenlijk welk beeld hij hierbij voor ogen heeft. Dit hebben we niet nodig om een technische oplossing te schetsen (hoe gaan we het bereiken) maar veel meer waarom we deze oplossing voorstellen. Daarmee sluiten we beter aan op het beeld wat de potentiële klant ervan heeft. Wat bereikt een klant ermee ofwel wat heeft hij eraan! 
Dat beeld kan van persoon tot persoon verschillen, staar je niet blind op de bedrijfsdoelstelling alleen, maar vooral ook op wat belangrijk is voor deze persoon, wat is zijn context of overtuiging, wat is zijn filter. De een zal meer gedreven worden door status de anderen door gemak of een ander motief. Kortom, laten we onze oplossingen doorvertalen naar de waarde voor een klant, What’s in it for them!
 
OKA
Onlangs woonde ik een avond bij van de netwerkvereniging OKA (Ondernemers Kontakt Arnhem) met als thema ‘wat betekenen de technologische ontwikkelingen op de toekomst van arbeid’. De deelnemers kregen een aantal vragen voorgelegd op basis waarvan geconcludeerd kan worden dat voor deze Arnhemse ondernemers met name de snelheid en de schaal van de technologische ontwikkelingen verandering vraagt zowel in de wijze van werken van organisaties en ook van de medewerkers. Ik denk dat wij dit al jaren weten. Sterker nog, we zijn graag de initiator van dergelijke bewegingen maar waar we ook regelmatig tegenaan lopen is dat organisaties en medewerkers niet allemaal even gemakkelijk kunnen opschakelen. Met de toenemende snelheid van de onomkeerbare verandering, wordt het een issue om dit als onderdeel van de oplossing te zien. Welke verandering staat hen te wachten?
 
AI of AI
Een van de termen die tijdens de OKA meeting genoemd werd was Augmented Intelligence. Er wordt een verschil gemaakt tussen Artificial en Augmented Intelligence en gesteld wordt dat Artifical Intelligence ten kosten gaat van banen en Augmented Intelligence juist complementair is aan het uitvoeren van taken door medewerkers. AIAIAIAI, ik zie in de technologytrends voor 2019 van Gartner de volgende top 3: Autonomous Thing, Augmented Analytics en AI-driven development. What’s in it for me of them? Wie waagt hier een mooie blog aan?
 
Lente, vrolijkheid, kriebels ….. een lekker licht plaatje dat er goed bij past. Niet in de US3 hiphop versie maar de originele van Herbie Hancock want zelfs in een snel veranderende wereld ….. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *