Stichting ALS en Luminis gaan gezamenlijk de strijd aan tegen ALS met nieuwe donatiemogelijkheden

Halverwege 2021 werd vanuit Luminis een oproep gedaan voor goede doelen om ideeën aan te leveren voor ons nieuwe pro bono project. Stichting ALS Nederland is uiteindelijk geselecteerd uit de inzendingen. In deze blogserie nemen we je mee in onze inzet op dit project.

Wat doet Stichting ALS Nederland?

Stichting ALS Nederland werft fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar de dodelijke zenuw/spierziekte ALS. Bij patiënten met ALS vallen spieren één voor één uit omdat ze geen prikkels meer ontvangen vanuit de hersenen. Na ontwikkeling van de eerste symptomen leven patiënten met ALS gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Volgens de stichting leven er in Nederland ongeveer 1.500 mensen met ALS, of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500 mensen aan ALS. De oorzaak van deze dodelijke ziekte is nog niet bekend en een behandeling tegen deze ziekte is er niet. Er is namelijk veel DNA beschikbaar van ALS patiënten, maar er is geld nodig om dat te onderzoeken.

De aanpak

Om te achterhalen waarmee Luminis de meeste waarde voor Stichting ALS Nederland toe kon voegen zijn we in gesprek gegaan met verschillende stakeholders. Uit deze gesprekken bleek dat er veel activiteiten en donatiemogelijkheden zijn waaraan mensen kunnen deelnemen. Actievoerders kunnen bijvoorbeeld organisaties, scholen, patiënten, clubs en familieleden of bekende van patiënten zijn. Volgens de stichting is het momenteel voor een actievoerder niet duidelijk welke activiteiten en donatiemogelijkheden er allemaal zijn en is het voor veel mensen lastig om een geschikte keuze te maken uit al die mogelijkheden.

Bovendien is de Stichting te afhankelijk van een aantal medewerkers dat mensen begeleidt bij het maken van een donatie of actie. Door een goede oplossing te ontwikkelen, kunnen deze medewerkers zich bezighouden met andere werkzaamheden voor de Stichting. Luminis kan dus enorme waarde toevoegen door het intake-proces van donaties te versnellen, met als uiteindelijke doel om meer donaties binnen te kunnen halen.

Om het intake-proces voor donaties te versnellen is er vanuit Stichting ALS Nederland behoefte aan een overzichtelijke en aantrekkelijke webpagina waarop gebruikers zelf zoeken en filteren in alle mogelijke activiteiten en donatiemogelijkheden. Daarnaast wil Stichting ALS Nederland graag een keuzehulpfunctionaliteit aanbieden op de pagina om gebruikers actief te helpen met het vinden van de meeste geschikte activiteit of donatiemogelijkheid. Voor een dergelijke keuzehulpfunctionaliteit kwamen we al snel bij een flexibele beslisboom die Stichting ALS Nederland zelf gaat beheren.

Beslisbomen

Als eerste stap heb ik me verdiept in mogelijke interactiemogelijkheden binnen beslisbomen. Vanuit het uitgevoerde onderzoek naar beslisbomen blijkt dat dergelijke vraag- en antwoorddialogen allerlei vormen en verschijningen kunnen aannemen en ze verschillende interactiepatronen bevatten. De interactiemogelijkheden variëren van eenvoudige ja/nee antwoordkeuzes in formulieren tot complexe chatbots.

Hoe ziet onze oplossing eruit?

Op basis van de voorkeuren van Stichting ALS Nederland qua interactiepatronen heb ik schetsen getekend van de oplossing die we voor ogen hadden voor zowel mobile devices als voor grotere devices. Het in beeld houden van gekozen antwoorden was één van de interactie uitgangspunten in de ontwerpen. Door de antwoorden in beeld te houden kunnen gebruikers snel en zonder veel extra moeite wisselen van antwoord. Een ander uitgangspunt in de ontwerpen was het kunnen kiezen van één of meerdere antwoordmogelijkheden bij een vraag. Hierdoor moet het mogelijk zijn om in te stellen dat specifieke vragen te beantwoorden zijn met één antwoord of dat een bezoeker juist meerdere antwoorden kan selecteren bij de desbetreffende vraag. De activiteiten en donatiemogelijkheden kunnen op hun beurt weer gekoppeld zijn aan meerdere antwoordmogelijkheden. Dat houdt in dat een activiteit/donatiemogelijkheid bij verschillende gekozen antwoorden naar voren komt als resultaat. Tenslotte wordt de beslisboom gekoppeld aan de filtering, zodat bij het toevoegen van nieuwe acties niet altijd alle gekoppelde filtering en alle beslisboomvragen en antwoorden opnieuw moeten worden ingesteld.

De interactie voor de keuzehulp ziet er voor mobile devices iets anders uit ten opzichte van desktop devices. Bij kleine schermen staan de gekozen filters namelijk niet standaard in beeld. Er is een button aanwezig om een filtermenu in beeld te krijgen en wanneer je vervolgens filters aan of uitzet moet je dit filtermenu eerst sluiten om de resultaten in beeld te krijgen. Wanneer de keuzehulp gestart wordt kun je niet tegelijkertijd ook filters aan- of uitzetten. Bij desktop devices staan de filters wel altijd in beeld. Bij het openen van de keuzehulp wil je dan niet dat een gebruiker filters aan- of uitzet en tegelijkertijd de keuzehulp invult, aangezien de gefilterde resultaten dan mogelijk niet meer overeenkomen met de geselecteerde antwoordopties. Vandaar dat ik heb gekozen om de keuzehulp in een venster te presenteren die over het hoofdscherm heen ligt (modal), zodat de gebruiker niet tegelijkertijd de resultaten in de war kan schoppen door filters aan- of uit te zetten.

Afbeelding: Uitwerking van de interactie voor de mobile als desktop.

Uitwerking beheergedeelte

Naast het uitdenken en uittekenen van de interactie voor bezoekers van de webpagina was onze requirements engineer/informatie analist druk bezig met het uitdenken van het beheergedeelte van de nog te ontwikkelen beslisboom. Om tot een goede opzet voor het beheergedeelte van de beslisboom te komen zijn meerdere brainstormsessies georganiseerd waarbij getoetst is of de uitgewerkte schetsen binnen de gekozen oplossing paste. De beslisboom die we willen gaan maken wordt flexibel opgezet zodat medewerkers van Stichting ALS Nederland zelfstandig nieuwe vragen met antwoordopties kunnen toevoegen, zonder dat iemand van Luminis ingeschakeld hoeft te worden. Ook is een vereiste dat filters eenvoudig gekoppeld kunnen worden aan enerzijds activiteiten en anderzijds aan de antwoorden uit de specifieke beslisboomvragen. Activiteiten kunnen aan meerdere filters gekoppeld worden en zijn daardoor ook automatisch zichtbaar bij meerdere gekozen antwoorden in de keuzehulp. Door deze flexibele oplossing hoef je niet alle filters en alle vragen met antwoordmogelijkheden vanuit de keuzehulp opnieuw in te stellen wanneer er een nieuwe activiteit of donatiemogelijkheid wordt toegevoegd. Tot slot kunnen trefwoorden aan activiteiten gekoppeld worden die zorgen dat activiteiten middels de zoekfunctionaliteit vindbaar zijn onder deze trefwoorden.

Uiteindelijk zijn we mede met de input van Stichting ALS Nederland tot onderstaand voorbeeld gekomen waarin schematisch wordt weergegeven hoe de voorbeeldvragen en antwoordmogelijkheden zich verhouden tot de filters.

Nadat de uitgewerkte opzet van de beslisboomfunctionaliteit was doorgenomen met de betrokkenen van Stichting ALS Nederland ben ik gestart met het uitwerken van prototypes voor zowel de beheerschermen als de schermen voor de webpagina voor actievoerders. In de prototypes kregen alle uitgewerkte schermen nu de visuele weergave zoals die uiteindelijk gebouwd gaat worden. Het verkregen huisstijlhandboek van Stichting ALS Nederland was hierin onmisbaar. Hieronder staan enkele voorbeeldschermen van de uiteindelijke ontwerpen


Afbeelding: Uitwerkingen van de keuzehulp in het beheergedeelte

Hoe nu verder?

Zijn we nu al klaar? Nee zeker niet! We hebben je meegenomen in wat er gemaakt wordt en hoe dat eruit komt te zien, maar de applicatie moet nog daadwerkelijk gebouwd worden. Binnenkort beginnen een aantal mensen van Luminis Apeldoorn met de technische realisatie van de oplossing voor Stichting ALS. Ben je ook zo benieuwd hoe het afloopt? We nemen je na realisatie weer mee in een blog.

Meer weten over wat wij doen?

We denken graag met je mee. Stuur ons een bericht.