Training: AWS Monitoring

By: - Software Architect

Met de opkomst van DevOps en de “you build it, you run it” mentaliteit is het steeds belangrijker voor Teams om goed inzicht te hebben in hun applicaties en hun status. Zeker met de almaar toenemende complexiteit van het applicatielandschap kan het al snel lastig worden de simpele vraag te beantwoorden: draait mijn applicatie zoals hij zou moeten draaien? Het is dus essentieel voor Cloud Native applicaties om hun monitoring op orde te hebben. Met een deepdive in services als AWS Services als CloudWatch, X-Ray en CloudTrail, en hun onderlinge samenhang, gaan we ontdekken hoe we monitoring in AWS op een Cloud Native en DevOps manier kunnen doen in AWS.

Omschrijving

Moderne applicaties die in AWS draaien zijn in toenemende mate gedistribueerde systemen bestaande uit vele verschillende componenten en services die samenwerken om de totale functionaliteit aan te bieden. Dit zijn complexere systemen met veel onderlinge samenwerking en afhankelijkheid. Wanneer er problemen zijn is het moeilijker na te gaan waar de root-cause van het probleem nu werkelijk ligt. Niet langer hebben we te maken met één monoliet waarbij alle logging heel handig in één file op één server staat, maar ligt de informatie verspreid over het gehele applicatie landschap. Dit vereist een nieuwe manier van monitoring die het evident maakt wat de toestand (health) van elk subsysteem is en waar de fouten optreden, en waar dat allemaal effect heeft. Dit betekent dat we af moeten van logs als files te zien, maar naar een manier van werken moeten waarbij logs, metrics en ander gebeurtenissen veel meer zien als een eventstream.

In deze training wordt zowel de theorie behandeld van monitoring op het AWS platform als praktijkopdrachten gedaan zodat deelnemers daadwerkelijk hands-on ervaring opdoen.

Doelgroep

DevOps teams

Minimale voorwaarden deelname training

Voor de training is geen specifieke voorkennis noodzakelijk. Basiskennis van AWS is echter aan te bevelen. Voor het ‘hands-on’ gedeelte is een laptop nodig.