Training: Microservices for Managers

By: - VP Technology

Met populaire bedrijven zoals Netflix en Amazon lijkt het gebruik van op microservices gebaseerde architecturen de geweldige benadering van eenentwintigste-eeuwse architectuur. Deze sessie van een halve dag, gericht op architecten en (technisch) management, gaat in op de voordelen, maar vooral de valkuilen van het gebruik van een op microservices gebaseerde architectuur. Welke impact heeft het op uw organisatie, uw applicaties en het omgaan met schaalvergroting en storingen, en hoe voorkomt u dat uw landschap een onhoudbare nachtmerrie wordt.

Omschrijving

Deze halfdaagse training belicht de hype rond Microservices. In de training wordt stil gestaan bij het hoe en waarom van Microservices, de impact van deze architectuur stijl op het software voortbrengingsproces, maar ook de impact op uw organisatie. Welke randvoorwaardelijkheden zijn er om aan Microservices te kunnen beginnen? En belangrijker nog: welke uitdagingen zijn er op weg naar een onderhoudbare en schaalbare Microservices implementatie? En wegen die uitdagingen eigenlijk wel op tegen de voordelen? Alles in begrijpelijke taal en met volop ruimte voor discussie en vragen.

Doelgroep

Architecten, technisch managers en beslissers die graag een onbevooroordeelde kijk op de Microservices architectuur stijl willen hebben in begrijpelijke taal.

Minimale voorwaarden deelname training

Geen