Open Leerplatform

Summar.io is hèt platform voor gepersonaliseerd leren. Het is ontworpen om inzicht te geven in leerprestaties en –voorkeuren van leerlingen waardoor leerlingen en docenten in staat worden gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Summar.io maakt het voor docenten en leerlingen mogelijk om een samenhangend onderwijsprogramma en leerpad samen te stellen op basis van verschillende leermaterialen van diverse bronnen en leveranciers. Summar.io wordt sinds 2009 ontwikkeld en toegepast in het Nederlandse onderwijs.

Dit leerplatform biedt iedere leerling een gepersonaliseerde route door de stof aan. Een route die past bij het tempo, niveau en de voorkeuren van de leerling. Om te dit bereiken ondersteunt Summar.io verschillende gepersonaliseerde leerstrategieën en soorten lesmaterialen.

Relevant leermateriaal op maat


Binnen Summar.io wordt het lesmateriaal van verschillende bronnen en leveranciers gecombineerd tot één gepersonaliseerd, samenhangend aanbod. Summar.io combineert en verbindt content en media van uitgevers met content van het internet en eigen materiaal. Deze open benadering op het gebied van leermaterialen zorgt ervoor dat Summar.io altijd relevant leermateriaal op maat aanbiedt. Het aanbod van lesmateriaal wordt bepaald vanuit de leer- en lesbehoeften van een leerling.

Zelfsturend leren

Summar.io speelt in op de leerbehoeften, verlangens en voorkeuren van ieder individu. Met dit digitale leerplatform heeft iedere leerling een persoonlijke omgeving en leerplan en worden de leermaterialen ook op maat aangeboden. Deze manier van gepersonaliseerd leren biedt een motiverende en uitdagende leerervaring. Zelfsturend leren brengt ook weer organisatorisch en administratieve vragen met zich mee. Summar.io beweegt voorbij vaste klassen, curricula en roosters en is ontwikkeld om een nieuwe benadering van leren en lesgeven te adapteren.

Differentiatie, personalisatie, adaptiviteit en verder…

De organisatie en didactiek van ieder vak is anders. Daarom doet Summar.io geen aannames over de beste benadering van educatie en ondersteunt het verschillende strategieën – variërend van differentiatie tot adaptieve strategieën, die verder gaan dan alleen personaliseren. Het Summar.io platform sluit aan bij de benodigdheden van een vak, passend bij de aangeboden leerdoelen, kennis en vaardigheden.

 
tour_insights_learning
 
Wilt u meer weten over Summar.io? Bezoek dan onze website www.summario.com, of neem contact op via info@summario.com.