Consultancy en projecten

De consultancy, ontwikkeling en support van onze maatwerksoftware worden geleverd op basis van fixed price, time & materials, fixed delivery of gedeelde risk-reward.

  • Consultancy: wij adviseren over het toepassen van technologie; van het conceptualiseren tot het volledig in praktijk brengen. Bijvoorbeeld: IT strategie, architectuur, standaarden, gebruik van Open Source, design en trainingen. Daarnaast geven wij deskundig advies op het gebied van due diligence, haalbaarheidsanalyse, project reviews en conceptanalyse.
  • Coaching: samenwerken met de IT-organisatie van onze klanten om een best practice uit te voeren. Bijvoorbeeld over Agile/Scrum, IT Governance en modulair design.
  • Development Projecten: wij ontwikkelen op maatwerksoftware voor klanten. Onze voorkeursmethodiek is Agile/Scrum. Dit zorgt voor een flexibel en beheersbaar proces.
  • Expertise: Luminis levert deskundigen en middelen om de ontwikkelingscapaciteit van onze klanten te verrijken en/of vergroten. Wij zorgen voor interim IT management, projectmanagers, consultants, architecten software engineers.

Deze diensten worden georganiseerd en geleverd door onze decentrale Kernen: deze bieden onze collega’s en klanten de voordelen van een geografisch lokale aanwezigheid, in combinatie met de kennis en expertise van Luminis als geheel. Iedere Kern ontwikkelt expertise en proposities om de specifieke uitdagingen van de lokale regio te bedienen.

Overzicht van onze locaties