Open Innovatie

Innovatie is cruciaal voor moderne organisaties. Daarmee is het voor iedereen relevant. Maar hoe kom je tot vernieuwing? Hoe maak je een idee toepasbaar? Om succesvol te innoveren is samenwerken, transparantie en een passende wendbare strategie essentieel om nieuwe ideeën te testen en snel toe te passen.

Wij zien dat de wereld om ons heen steeds beter verbonden raakt. Het zakendoen is steeds vaker gebaseerd op samenwerken en combineren. Hierdoor moeten organisaties transparanter worden en innovatie kan daarbij niet langer een gesloten proces zijn. Deze manier van kijken wordt ook wel “Open Innovatie” genoemd, een term die door Henry Chesbrough is geïntroduceerd in zijn boek “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology” (2003). Hierin wordt beschreven hoe het bedrijfsleven een verschuiving doormaakt van zogenaamde gesloten innovatieprocessen, naar een meer open manier van innoveren.

Voor ons, als Luminis, betekent dit dat we ons bezighouden met de vraag hoe we voor, door en met klanten kunnen samenwerken. Hierbij zoeken wij naar een optimale combinatie van interne en externe bronnen voor zowel de ontwikkeling als het op de markt brengen van nieuwe technologieën en producten.

Het Internet en Cloud computing zorgen ervoor dat de wereld steeds kleiner wordt en dat veranderingen steeds sneller gaan. Inmiddels is de snelheid van alle veranderingen zo groot dat deze het beste gezien kan worden als een golf of ‘tsunami’ van veranderingen. Daardoor wordt het continu creëren van kansen een steeds grotere uitdaging en blijft er weinig over voor bedrijven die daar niet in slagen. Ook binnen Luminis zien we regelmatig dat innovatie niet als een lineair of gesloten proces kan worden gezien, maar in een passende wendbare strategie moet plaatsvinden.