Data Platform

De aanpasbaarheid en kwaliteit van data, de productiviteit van ontwikkelaars en security zijn belangrijke succesfactoren van de hedendaagse softwareontwikkeling. Systemen die invulling kunnen geven aan deze uitdagingen zijn niet alleen in staat om op een betrouwbare en veilige manier met klanten om te gaan, maar ook om snelheid van ontwikkeling te combineren met een bruikbare lange termijn data-strategie. Zowel data als computing zijn de laatste jaren sterk veranderd. De waarde,  structuur en hoeveel data zijn enorm gegroeid. En daarnaast heeft de opkomst van Cloud computing ervoor gezorgd dat de relatie tussen data en de verwerking daarvan is veranderd. Dit heeft niet alleen geresulteerd in nieuwe infrastructuurelement zoals Data Platforms, maar ook dat er andere eisen worden gesteld aan softwareontwikkeling.

Aan de hand van onze ervaringen en inzichten op het gebied van softwareontwikkeling hebben wij een inclusief applicatie platform voor data-intensieve systemen ontwikkeld: het InformationGrid. Het InformationGrid is een veerkrachtig applicatie platform dat hoge productiviteit combineert met verschillende en veelzijdige manieren voor opslag van data in een eenvoudig te beheren, monitoren en schaalbare Cloud infrastructuur.

Data platform: het InformationGrid

Het InformationGrid is een data platform dat is gericht op aanpasbaarheid en hoge productiviteit. Het combineert de beste Open Source technologieën met een op verandering gerichte architectuur, low code ontwikkeling en out-of-the-box ondersteuning voor modulaire architecturen zoals Microservices en Event Sourcing. Het combineert de sterke punten van grote Open Source projecten zoals Apache Kafka en Apache AVRO met verschillende opslagtechnologieën voor documenten, hiërarchische data en tijdseries. Het InformationGrid gebruikt het Luminis Cloud platform als basis voor performance, security en betrouwbaarheid.

 Voordelen van het InformationGrid

 • Hoge productiviteit

  Het InformationGrid is een Low Code platform dat gebruik maakt van een declaratieve technologie en op modelleren gebaseerd aanpak van softwareontwikkeling. Door dit te combineren met de op aanpasbaarheid van data gerichte oplossing van het InformationGrid, maakt het InformationGrid een korte time-to-market terwijl een lange termijn data-strategie mogelijk is.

 • Aanpasbare data

  Het InformationGrid maakt gebruik van een omvangrijk schema-managementsysteem dat het mogelijk maakt om de betekenis van data over een bepaalde tijd te ontwikkelen zonder uit te hoeven wijken naar tijdrovende en error-gevoelige externe programma’s. Dit zorgt ervoor dat applicaties kunnen navigeren tussen generaties van data door “tijd te reizen” tussen verschillende schema versies.

 • Veelzijdige en aanpasbare opslag van data

  Het InformationGrid biedt een uitgebreide oplossing voor opslag met een geïntegreerde zoekfunctie en out-of-the-box opslag adapters voor populaire datastores zoals MongoDB, JanusGraph, enOpenTSDB. In combinatie met de ondersteuning van data-ontwikkeling over een tijdsperiode is het mogelijk om het zo te ontwikkelen dat het overeenkomt met de informatiestrategie.

 • Security-by-design

  Het InformationGrid is gebaseerd op een uniek beveiligingsontwerp dat gebruik maakt van declaratieve security, encryptie, auditing, autorisatie en data herkomst. Met dit ontwerp is het mogelijk om uitdagingen tegemoet te komen op het gebied van consent-gerichte oplossingen en de verschillende  privacyrichtlijnen.

 • Connected data platform

  Informatiesystemen zijn over de jaren geëvolueerd van stand-alone naar een werkelijkheid waarbij alles met elkaar verbonden is. Dit vraagstuk is alleen maar complexer geworden met de opkomst van het ‘Internet-of-Everything‘. Hieruit volgen ook veranderingen voor data en de verwerking daarvan. Het InformationGrid is ontworpen om een gedistribueerd data platform te zijn dat bijvoorbeeld het data-management voor een bedrijf ondersteunt, data-lakes voor industriële IoT, en cloud systemen voor de online wereld.

Onze succesverhalen

Het InformationGrid is al succesvol toegepast in verschillende soorten informatiesysteem. Een van de voorbeelden is het leerplatform Summar.io van Luminis. Summar.io is een datagestuurd, gepersonaliseerd leerplatform dat intensief gebruik maakt van het InformationGrid als basis voor verschillende analyses en manieren van personaliseren van het leerproces. Met de data die wordt verzameld over bijvoorbeeld de locatie, tijd, modaliteit en de leercontext, is het mogelijk om diepgaande leeranalyses en gepersonaliseerde aanbevelingen te genereren.

Een ander voorbeeld is de eSports infrastructuur van rFactor2, de race simulator van Studio-397. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat grote groepen mensen deel kunnen nemen aan online racewedstrijden met rFactor2. Om online wedstrijden te organiseren is een veilige en schaalbare data-opslag performance nodig die het InformationGrid biedt.