Leveringsvoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de NL digital leveringsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te midden-Nederland onder nummer 30174840.

Download de voorwaarden NL

Download Terms EN