Search maturity index

-

De afgelopen 10 jaar heb ik klanten geholpen met hun uitdagingen op gebied van search. Gedurende mijn werkende leven zag ik veel terugkomende patronen waarop bedrijven omgaan met hun zoekmachine. Een tijd geleden kwamen we op het idee om een maturity index te maken op gebied van search. We maken voor klanten een plot in deze matrix en schetsen hiermee hoe volwassen hun organisatie is op gebied van search en welke volgende stappen logisch zijn. In deze blog vertel ik over de reis die ik aflegde en deel ik een tipje van de sluier van de maturity index.

Ruim 10 jaar geleden werkte ik voor een bedrijf dat veel search consultancy deed. Met search consultancy bedoel ik het creëren van zoekoplossingen met behulp van de Solr zoekmachine. In mijn rol als architect wilde ik graag meer leren over search. Ik ben mij toen gaan verdiepen in Solr en kreeg het schrijven van queries en mappings onder de knie. Daarnaast vond ik een uitstekende manier om de Highcharts-bibliotheek te gebruiken samen met Solr-facetten om analyses en rapportages te maken. Hierover later meer!

Het was 2010. Ik verloor veel collega’s op het gebied van search: ze richtten namelijk het bedrijf Elastic(search) op. Dat was het moment waarop ik echt begon met search, vond ik toen. Ik ben mij gaan verdiepen in alles wat je kunt doen met Elasticsearch. Ik hielp klanten opstarten met Elasticsearch en werd Elasticsearch trainer. Een van de businesscases die erg belangrijk is voor Elasticsearch zijn log-analyses. Ja, die deed ik met mijn Solf/Highcharts-oplossing. Met de komst van Kibana ging dit een stuk makkelijker, maar de concepten bleven hetzelfde: gebruik een zoekmachine om (log) gebeurtenissen te analyseren.

Terwijl ik klanten hielp bij het oplossen van hun Elasticsearch uitdagingen, leerde ik steeds meer over search in het algemeen. Ik leerde over technische uitdagingen en niet technische uitdagingen. Ik leerde over het belang van zichtbaarheid van search binnen het hele bedrijf. Vooral bij bedrijven die een groot deel van hun geld verdienen met search moet management het search team begrijpen en ondersteunen. Mensen die de content schrijven moeten search begrijpen en weten hoe ze moeten schrijven zodat gebruikers de content kunnen vinden. Een ander belangrijk inzicht is dat mensen die zoekoplossingen leveren moeten begrijpen hoe daadwerkelijke gebruikers hun zoekoplossing gebruiken. Creëer analyses en leer gebruik de resultaten.

Terugkijkend op mijn leertraject zie ik veel overeenkomsten met bedrijven die hebben gefocust op het creëren van een betere zoekervaring. Binnen een bedrijf is het vaak een developer of iemand van operations die Elasticsearch installeert om te helpen bij basislogboekanalyse. Met Elasticsearch in een bedrijf is de stap om het te gebruiken voor een volgende zoekuitdaging een stuk kleiner.

Als alternatief gebruikt een developer die is aangesteld om een zoekoplossing te maken vaak een van de significante open source projecten zoals Elasticsearch of Solr. Na enige tijd levert het project een zoekmachine. De zoekmachine geeft echter niet de gewenste zoekresultaten. De developer implementeert veranderingen, maar deze helpen niet met het verbeteren van de zoekresultaten. Dat is vaak wanneer wij worden gebeld om te helpen. Andere klanten vragen ons al om hulp voordat ze aan de zoektocht op gebied van search beginnen.

Na het helpen van vele klanten met hun zoekoplossingen en het lezen van blogs, artikelen en boeken over search, begonnen we te zien waarom projecten succesvol waren. Succesvolle zoekoplossingen ontstaan wanneer mensen van verschillende disciplines samenwerken, ondersteund door het hele bedrijf inclusief management. Wij hebben een Search Maturity Index ontwikkeld om inzichtelijk te maken waar bedrijven staan en wat de beste vervolgstappen zijn.

Search Maturity Index

The maturity index is een matrix met 5 niveaus, verdeeld over 5 categorieën. De beste uitkomst wordt bereikt als alle categorieën in balans zijn. We zien vaak klanten met een hoog technisch niveau en weinig aandacht voor analyses. Zonder de juiste analyses krijgt u al snel een oplossing die onnodig complex is.

De vijf pijlers van onze maturity index zijn:
Organisatie – Iemand in de organisatie moet beslissen over de KPI’s en moet eigenaar worden van de zoekoplossing.
Content – Een cruciaal aspect van een goede zoekervaring is goede content. Met slechte inhoud creëert u nooit een goede zoekervaring.
Analytics – Met de juiste analyses kunt u uw gebruikers, uw eigen doelen en de opgestelde KPI’s voor de zoekopdracht volgen.
Technisch – U heeft een goed geoptimaliseerde zoekmachine nodig om zo snel mogelijk de juiste resultaten te leveren
Gebruikerservaring – Uw gebruikers willen een soepele gebruikerservaring. Ze willen een snelle, intuïtieve ervaring met relevante resultaten.

Om een idee te geven van wat waar in de maturity index past, vindt u hieronder een voorbeeld van een routekaart met functies voor de 5 verschillende niveaus.

Het eerste dat u als bedrijf moet doen is beslissen over het niveau dat u wilt bereiken. Niet elk bedrijf hoeft op elk gebied level 5 te zijn. Iets anders waar u rekening mee moet houden: het bereiken van het volgende niveau kost tijd. U kunt hiervoor veel van anderen leren. Toch moet u eigen ervaringen opdoen, uitdagingen aangaan en zelf problemen oplossen. Als u al een zoekoplossing heeft of als u niet zeker bent welk niveau u wilt bereiken, kunnen wij een search maturity scan uitvoeren. Met deze scan brengen we de huidige situatie duidelijk in kaart. Aan de hand van de resultaten kiezen we vervolgens samen met u de juiste vervolgstappen. Wilt u een idee krijgen wat deze scan inhoudt? Probeer dan onze Quick Scan. Na het beantwoorden van slecht 10 vragen heeft u al een idee over de search maturity van uw organisatie.