Omons

Platform om buurtbewoners te betrekken

Een toenemend aantal gemeenten wil bewoners betrekken bij een duurzamere energievoorziening. Omons (https://omons.nl/) is een platform dat daarin voorziet via een buurtgerichte aanpak. Zo maakt Omons afwegingen voor iedereen inzichtelijk en krijgt onderlinge samenhang vorm. Het platform biedt altijd maatwerk, en dat is een prikkelende uitdaging voor Luminis.

Shira Hollanders is productmanager Omons een platform dat de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie ondersteunt, ongeacht welke energieleverancier er in het spel is.

Inzicht

“Omons is er voor de buurt, maar wordt altijd door de gemeente aangeboden”, zegt Hollanders. “Bewoners van een bepaalde wijk of buurt krijgen toegang tot het platform voor een bepaalde periode. Gedurende die periode krijgen zij inzicht in hun energiegebruik, en de keuzes die zij kunnen maken om dat gebruik te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door spouwmuurisolatie, zonnepanelen, een gasvrije warmtevoorziening, maar ook door minder lang te douchen.”

Waarom kiest Omons voor een buurtgerichte aanpak? “Daar is een aantal redenen voor te noemen”, zegt Hollanders. “Een collectieve benadering biedt kansen op het gebied van collectieve inkoop en bijvoorbeeld aansluiting op een warmtenet. Daarnaast kan het voor individuele bewoners helpen als zij zien dat andere bewoners in de buurt ook bepaalde maatregelen nemen of al genomen hebben.”

Flexibel

Frank Folsche, Senior Developer bij Luminis, zegt dat vooral de flexibiliteit van het platform cruciaal is: “Vanwege de collectiviteit is het belangrijk dat als een individu inlogt, hij of zij meteen kan zien wat de actuele buurtgegevens zijn. Wie hebben welke maatregelen genomen, en hoe pakken die maatregelen uit voor de hele buurt. En omdat elke buurt in elke gemeente anders is, hebben we voor een structuur gekozen waarin de mensen van Omons zelf, in overleg met de betreffende gemeente, de business rules voor een specifieke buurt kunnen schrijven die vervolgens door het platform worden gehanteerd.”

Folsche waardeert de dynamiek binnen dit project: “Omons is een relatief kleine organisatie dus de lijnen zijn kort en de betrokkenheid is groot. Dat werkt heel prettig.”

Respons

Shira Hollanders beaamt dat; “Het team van Luminis is heel goed in staat om vanuit de business en propositie van Omons mee te denken. Het zijn gedreven mensen en dat zie je terug in het platform. Gemeenten worstelen duidelijk met het betrekken van bewoners bij de energietransitie. Het is gebruikelijk om dan een avond te organiseren om een buurt mee te krijgen, maar de ervaring leert dat daar maar 1 tot 5% van de mensen op af komt. Omons haalt een significant betere respons. Hollanders: “Na het versturen van 1 brief zitten we al op 15-20% van de bewoners die betrokken zijn. En daarnaast is het ook een veel representatievere vertegenwoordiging. Samen met Luminis zijn we voortdurend bezig om die prestaties van het platform blijvend te verbeteren.”

Teammembers

Related cases