Omons: Platform om buurtbewoners te betrekken

Een toenemend aantal gemeenten wil bewoners betrekken bij een duurzamere energievoorziening.

Omons is een platform dat daarin voorziet via een buurtgerichte aanpak. Zo maakt Omons afwegingen voor iedereen inzichtelijk en krijgt onderlinge samenhang vorm. Het platform biedt altijd maatwerk, en dat is een prikkelende uitdaging voor Luminis.

Inzicht in energiegebruik

Bewoners krijgen inzicht in hun energiegebruik, en de keuzes die zij kunnen maken om dat gebruik te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door spouwmuurisolatie, zonnepanelen, een gasvrije warmtevoorziening, maar ook door minder lang te douchen.”

“Omons is er voor de buurt, maar wordt altijd door de gemeente aangeboden”, zegt Hollanders. “Bewoners van een bepaalde wijk of buurt krijgen toegang tot het platform voor een bepaalde periode.

Waarom kiest Omons voor een buurtgerichte aanpak? “Daar is een aantal redenen voor te noemen”, zegt Hollanders. “Een collectieve benadering biedt kansen op het gebied van collectieve inkoop en bijvoorbeeld aansluiting op een warmtenet. Daarnaast kan het voor individuele bewoners helpen als zij zien dat andere bewoners in de buurt ook bepaalde maatregelen nemen of al genomen hebben.”

“Het team van Luminis is heel goed in staat om vanuit de business en propositie van Omons mee te denken. Het zijn gedreven mensen en dat zie je terug in het platform. Gemeenten worstelen duidelijk met het betrekken van bewoners bij de energietransitie. Het is gebruikelijk om dan een avond te organiseren om een buurt mee te krijgen, maar de ervaring leert dat daar maar 1 tot 5% van de mensen op af komt. Omons haalt een significant betere respons. Hollanders: “Na het versturen van 1 brief zitten we al op 15-20% van de bewoners die betrokken zijn. En daarnaast is het ook een veel representatievere vertegenwoordiging. Samen met Luminis zijn we voortdurend bezig om die prestaties van het platform blijvend te verbeteren.”

profile-image
Shira Hollanders
Productmanager Omons

Flexibel platform

Frank Folsche, Senior Developer bij Luminis, zegt dat vooral de flexibiliteit van het platform cruciaal is: “Vanwege de collectiviteit is het belangrijk dat als een individu inlogt, hij of zij meteen kan zien wat de actuele buurtgegevens zijn. Wie hebben welke maatregelen genomen, en hoe pakken die maatregelen uit voor de hele buurt. En omdat elke buurt in elke gemeente anders is, hebben we voor een structuur gekozen waarin de mensen van Omons zelf, in overleg met de betreffende gemeente, de business rules voor een specifieke buurt kunnen schrijven die vervolgens door het platform worden gehanteerd.”

Folsche waardeert de dynamiek binnen dit project: “Omons is een relatief kleine organisatie dus de lijnen zijn kort en de betrokkenheid is groot. Dat werkt heel prettig.”

Meer klantverhalen

Goudappel: cloud-native transformatie

Luminis helpt Goudappel bij het vormgeven van haar digitale transformatiestrategie en het continu verbeteren van haar software-voortbrengingsproces.

Leaseauto.nl

Leaseauto.nl kan toekomstige innovaties efficiënt en snel doorvoeren op hun website. De architectuur is ontwikkeld op basis van AWS cloudtechnologie.

LittleBitz

Een directe en transparante manier geld te doneren aan vluchtelingen, tegen minimale kosten.