Goudappel: een cloud-native transformatie

De mobiliteitsmarkt verandert snel en software en data spelen daarin een steeds belangrijkere rol.

Luminis helpt Goudappel daarom bij het vormgeven van haar digitale transformatiestrategie en het continu verbeteren van haar softwarevoortbrengingsproces.

Goudappel is specialist op het gebied van verkeersmodellering en zet trends, data en inzichten om in beleid. Met modellen en maatwerkapplicaties wordt realtime en historische data geanalyseerd en vervolgens vertaald tot concrete adviezen voor overheden en bedrijven.

Klaar voor de digitalisering van het mobiliteitsdomein

Peter Kant, Strateeg en Business Consultant bij Goudappel: “De digitale datatransformatie treedt ook op in het mobiliteitsdomein.

Dat betekent dat er meer mogelijk is, maar ook dat beproefde technieken en implementaties niet altijd de meest optimale implementatie kennen. Luminis heeft ons ondersteund bij het verkennen van een transformatiestrategie richting de AWS-cloud en alles wat daarbij komt kijken: het borgen van de belangen van interne en externe stakeholders, het uitwerken van mogelijke transitiepaden, het opstellen van conceptuele (cloud)architecturen, uitvoeren van sizing en opstellen van business cases.”

“De resulterende businesscase was bijzonder bruikbaar in de besluitvorming over de te volgen ontwikkelrichting. In de bijdrage van de consultants van Luminis waren we met name heel tevreden over het abstractieniveau (het scheiden van hoofd- en bijzaken), het proactief meedenken in relevante aspecten, borgen van contact met stakeholders, de mate waarin zij zich de relevante aspecten van ons domein eigen maakten en hoe zij ervaringen vanuit andere klanten inbrachten.”

profile-image
Peter Kant
Strateeg en Business Consultant bij Goudappel

Meer klantverhalen

Leaseauto.nl

Leaseauto.nl kan toekomstige innovaties efficiënt en snel doorvoeren op hun website. De architectuur is ontwikkeld op basis van AWS cloudtechnologie.

OHRA migratie naar AWS

Luminis migreerde voor OHRA al haar maatwerkapplicaties van een on-premises data center naar de Cloud

Onboard: the Internet of Ships

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat scheepsbemanningen efficiënt werken? Hoe controleren we of ze geen brandstof verspillen, zich op de optimale locatie bevinden of goed geïnformeerd zijn?

Van business-idee naar productie in één proces

Luminis heeft Goudappel op verschillende niveaus geholpen om de gewenste resultaten te bereiken. Zo is het project van business-idee tot productie in één proces uitgevoerd.

Onderdelen van dit proces waren: het vormgeven van de digitale transformatiestrategie, het herbouwen van desktopapplicatie met behulp van AWS-technologie, het verbeteren van het softwarevoortbrengingsproces, Event Storming Workshops, het opleiden van het team van software-architecten en het ontwerpen en implementeren van het platform.

Wat dit concreet voor Goudappel opleverde?

  • Een toename van de controle van Goudappel vanwege een versnelling in het ontwikkelingsproces;
  • De velocity is bijna verdubbeld;
  • Een versnelling van de levering van de belangrijkste waarde voor key-users.

Slim design voor een prettige gebruikservaring

Naast ondersteuning op business- en developmentvlak, hebben we Goudappel geholpen met het vernieuwen van de interface van een  verkeersmodelleringsapplicatie.

Het belangrijkste doel van onze opdracht was het creëren van de optimale gebruikerservaring. De door ons ontworpen interface is getoetst bij eindgebruikers om in kaart te brengen of de vernieuwde applicatie aansloot bij hun wensen en behoeften.

Wat biedt de vernieuwde applicatie ten opzichte van de oude? Wegen kunnen sneller ingetekend worden en voorzien worden van specifieke data. Daarnaast is het tekenproces minder foutgevoelig en kost het de gebruikers minder tijd. Dit is gerealiseerd met een combinatie van slim design en innovatieve technologie waarmee we de gekoppelde data efficiënter kunnen gebruiken.