Steven Ramdas

Data Engineer

Steven is een bedreven engineer met een hands-on mentaliteit en een sterke achtergrond in Software Engineering. Hij is onderdeel van het DataOps kennisgebied binnen Luminis. Hij heeft ervaring met Machine Learning productionisation, door het toepassen van best-practices vanuit Software Engineering zoals CI/CD en technieken zoals Kubernetes om ontwikkelde Machine Learning applicaties naar een hoger- en production-ready niveau te tillen. Daarnaast heeft hij ervaring met het opzetten van end-to-end data-pipelines.

Steven haalt energie uit en vindt plezier in, nieuwe concepten en technieken eigen maken, en dat toe te passen, waarbij hij zorgdraagt voor kennisdeling. Tevens beschikt hij over de capaciteit om zich in te leven in verschillende contexten en houdt business doelen voor ogen om toegevoegde waarde te bieden.

Volg zijn werk op Github

I haven't written any articles yet. Come back soon!

I haven't written any whitepapers yet. Come back soon!

I do not have any webinars available yet. Come back soon!