Training: AWS Cost Control

By: - Software Architect

Een van de grote beloften van de Cloud is dat het IT goedkoper maakt. Dit is zeker mogelijk, maar geen vanzelfsprekendheid. Dezelfde workloads als voorheen op dezelfde wijze draaien in de Cloud levert meestal alleen maar meer kosten op. Door het elastische en on-demand karakter kun je snel veel kosten maken, die ook nog eens minder voorspelbaar zijn. Het goede nieuws is dat door het juiste gebruik de Tocal Cost of Ownership significant naar beneden kan en AWS helpt hierbij met allerlei services en features.

Omschrijving

In deze training gaan we aan de hand van de Well Architected Framework Cost Optimization Pillar manieren en best practices leren om zo meer inzicht en grip op de kosten te krijgen. Aan de hand van praktische voorbeelden zullen we te zien krijgen welk effect individuele keuzes hebben op de totale rekening. We kijken zowel naar bestaande “klassieke” workloads waar we de kosten kunnen optimaliseren door middel van bijvoorbeeld right sizing of het toepassen van het beste purchase model. Maar we kijken ook naar nieuwe “Cloud Native” workloads en waarom de kosten daar vaak significant lager zijn. Daarnaast zullen we ook kijken op architectuurniveau naar best practices en hoe we relatief makkelijk bestaande architecturen kunnen aanpassen om tot flinke besparingen te komen.

Als laatste besteden we  aandacht aan hoe we een goed beeld kunnen krijgen van hoe de huidige kosten opgebouwd zijn, en hoe we onze omgeving zo kunnen inrichten dat de kosten structureel onder controle blijven.

Doelgroep

Ontwikkelaars, architecten, product owners en anderen die op een bewuste manier willen omgaan met de kosten van hun werk in AWS.

Minimale voorwaarden deelname training

Algemene AWS kennis is aan te raden.